Kulturhuset Rejsestalden

Husorden

Her kan du læse om anvendelsen af Rejsestalden

Hvis du låner lokalet Vognporten i dagtimerne, må der ikke være støjende arrangementer af hensyn til personalet. Opholder du dig udenfor Vognporten, skal der ligeledes tages hensyn til personalet. 

Hoveddøren til Rejsestalden skal være aflåst under arrangementer i Vognporten. Bliver det nødvendigt at komme hurtigt ud, drejer man nødhåndtagene ned på dørene og presser dørene op.

Ved stole- og bordopsætning må nødudgange ikke være blokeret. Efter brug skal borde og stole sættes tilbage i grundopstilling – se plantegning i ”Vognporten”. 

I Rejsestalden må der ikke drives virksomhed, der konkurrerer med byens forretningsliv.

Der må ikke parkeres på Dyrnæsvej. Brug parkeringspladsen.

Rejsestalden er røgfri. Udenfor er der opsat stort askebæger.

Telefon og kopimaskine må kun benyttes efter aftale.

Mad kan kun spises på vores bænke udenfor, med mindre man deltager i et arrangement.

Låner er ansvarlig for, at huset afleveres i samme stand, som låner modtager det: Borde skal tørres af, gulvet skal fejes og køkkenet skal efterlades pænt.

NØGLER:

Nøglen udleveres i Rejsestaldens reception i åbningstiden op til en uge før det planlagte arrangement. Den person, der afhenter nøglen og underskriver lånekontrakten, SKAL være til stede under arrangementet og er ansvarlig for huset. Nøglen skal lige efter brug kastes ind i brevsprækken i hoveddøren. Når bygningen forlades, skal den ansvarlige kontrollere, at alle døre er låst og at alt lys er slukket (gælder ikke udendørs lys). Bortkommer en nøgle, medfører det udskiftning af Rejsestaldens låsesystem og denne udgift afholder låner.

FORSIKRING: 

Låner er erstatningsansvarlig for skader, som vedkommende (eller låners ”gæster”) måtte forvolde på det lånte, efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Eventuelle skader skal oplyses til receptionen i Rejsestalden ved at skrive til rss@frederikssund.dk eller ringe til 47 35 27 70.

Skriv gerne til receptionen, hvis der er problemer med brug af huset eller ønsker til forbedringer.

Der er overvågning ude og inde hele døgnet.

Alle skal have en god oplevelse i Rejsestalden - vel mødt.