Kontakt

Husorden

Hvis du låner salen i dagtimerne, må der ikke være støjende arrangementer af hensyn til personalet.

Hoveddøren skal være aflåst under arrangementer i Vognporten.

Ved stole- og bordopsætning, skal brandmyndighedernes regler overholdes. Se vejledningen i ”Vognporten”. Efter brug skal borde og stole sættes op i grundopstilling – se plantegning i ”Vognporten”.

I Rejsestalden må der ikke drives virksomhed, der konkurrerer med byens forretningsliv.

Der må ikke parkeres på Dyrnæsvej. Brug parkeringspladsen.

Rejsestalden er røgfri! Udenfor er der opsat stort askebæger.

Telefon og kopimaskine må kun benyttes efter aftale.

Mad kan kun spises på vores bænke udenfor, med mindre man deltager i et arrangement.

Låner er ansvarlig for, at huset afleveres i samme stand, som låner modtager det. 

NØGLER: Nøglen udleveres i Rejsestaldens reception i åbningstiden op til en uge før det planlagte arrangement. Den person, der afhenter nøglen og underskriver lånekontrakten, SKAL være til stede under arrangementet og er ansvarlig for huset. Nøglen skal lige efter brug kastes ind i brevsprækken i hoveddøren. Når bygningen forlades, skal den ansvarlige kontrollere at alle døre er låst og at alt lys er slukket (gælder ikke udendørs lys). Bortkommer en nøgle, medfører det udskiftning af Rejsestaldens låsesystem og denne udgift afholder låner.

FORSIKRING:  Låner er erstatningsansvarlig for skader, som vedkommende (eller låners ”gæster”) måtte forvolde på det lånte, efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Eventuelle skader skal oplyses til receptionen i Rejsestalden: rss@frederikssund.dk

Skriv gerne til receptionen, hvis der er problemer med brugen af huset eller ønsker til forbedringer.

Der er overvågning ude og inde hele døgnet.

Alle skal have en god oplevelse i Rejsestalden - vel mødt.

Nyheder

9. december 2019
Vi ses i 2020
19. november 2019
til Sæby
19. november 2019
Så mød op til bestyrelsesvalg

Kalender

13. november - 19. december 2019
Smykker og skåle i emalje
14. december 2019 14:00 - 16:00
Kage og fællessang
28. december 2019 20:00 - 22:00
Musik mellem Fjordene

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Brug-af-huset/Husorden