Kontakt

Lokaler og stoleopsætning 

Der er to lokaler i Rejsestalden, Vognporten, der kan indrettes efter behov, og Stalden, hvor der er udstillinger, turistinformation og administrationsområde. 

Stoleopsætning ved arrangementer i "Vognporten"

Ved almindelig stoleopsætning er der plads til 70 personer - dog skal flugtvejskravene overholdes:
Minimum 1,3 meter fri flugtsvejsbredde på begge sider af stolerækkerne, samt minimum 1,3 meter i hele rummets bredde ved udgangsdørene i enderne. Stolene skal "bindes" sammen minimum 4 styk/maksimum 12 styk og der skal være 80 centimeters afstand mellem hver række.

Ved stoleopsætning med borde, må der maksimalt sættes 50 personer.

Rengøring efter brug: Borde skal tørres af, gulvet skal fejes og køkkenet skal være rent.

rejsestalden

Nyheder

13. august 2019
Kom og hent det
29. juli 2019
- og du er inviteret

Kalender

21. august - 27. september 2019
Kunstneriske fortolkninger af temaet bro
6. september 2019 20:00 - 22:00
Musik mellem Fjordene
7. - 8. september 2019
Et weekendkursus i pileflet for begyndere

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Brug-af-huset/Lokalerne-og-stoleopstilling