Kontakt

Lokaler og stoleopsætning 

Der er to lokaler i Rejsestalden, Vognporten, der kan indrettes efter behov, og Stalden, hvor der er udstillinger, turistinformation og administrationsområde. 

Stoleopsætning ved arrangementer i "Vognporten"

Ved almindelig stoleopsætning er der plads til 70 personer - dog skal flugtvejskravene overholdes:
Minimum 1,3 meter fri flugtsvejsbredde på begge sider af stolerækkerne, samt minimum 1,3 meter i hele rummets bredde ved udgangsdørene i enderne. Stolene skal "bindes" sammen minimum 4 styk/maksimum 12 styk og der skal være 80 centimeters afstand mellem hver række.

Ved stoleopsætning med borde, må der maksimalt sættes 50 personer.

Rengøring efter brug: Borde skal tørres af, gulvet skal fejes og køkkenet skal være rent.

rejsestalden

Nyheder

1. april 2019
Se hvornår huset holder lukket og hvornår det holder ekstraordinært åbent

Kalender

27. marts - 28. april 2019
Digital Embrace
21. april 2019 12:00 - 14:00
Gerlevparkens Rosenhave
21. april 2019 13:00 - 14:00
på Rejsestalden gårdsplads

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Brug-af-huset/Lokalerne-og-stoleopstilling