Kontakt

Historisk forening får besøg af Klaus Lundin

Onsdag d. 18. marts 2015 kl. 19.30 i Rejsestalden fortæller Klaus Lundin om sit virke i Jægersprislejren og om Lejrens historie.

Jægersprislejren er i sig selv et stykke Danmarkshistorie og i særdeleshed et stykke lokalhistorie.

Af nogle hovedpunkter i lejrens historie kan nævnes:

Jægerspris Skyde- og Øvelsesterræn opstod ved at artilleriet i 1882 begyndte øvelser i skarpskydning i Horns Herred. 10 år senere blev den egentlige skydelejr etableret ved Hovedgaden i Jægerspris - først som en teltlejr med træbygninger, og senere med murstensbygninger.

Lejren blev under 2. Verdenskrig brugt til internering af danske soldater og senere anvendt som flygtninge- og krigsfangelejr.

Efter 2. Verdenskrig har der været forskellige enheder i lejren, bl.a. FN-afdelingen.

I dag fremstår Jægersprislejren med moderne skydeanlæg som et vigtigt element i soldaternes samlede uddannelse.

Jægersprislejren har gennem årene været en del af det lokale kultur- og idrætsliv. Faciliteterne er anvendt til mange rekreative formål og der er etableret delvis offentlig adgang til de militære arealer.

Der er gennem årene skrevet et væld af beretninger, som er tilgængelig via biblioteker og historiske arkiver. For mange Horns-Herred borgere er noget af dette materiale kendt stof. Historisk Forening håber med dette foredrag at sætte en ny dimension på Jægersprislejrens historie og dens "beboere".

Vi har fået en lokalt boende tidligere soldat, Klaus Lundin, til at fortælle sin egen historie, både med udgangspunkt i egne oplevelser, men også med udgangspunkt i hans viden og interesse for historien.

Historisk Forening lægger op til, at personer med nuværende eller tidligere tilknytning til lejren, vil møde op og derigennem bidrage med spørgsmål og med en interessant debat. Måske krydres aftenen med nogle gode soldaterhistorier. 

Klaus Lundin

Om Klaus Lundin:

Klaus er 72 år gammel. Han har siden 2006 været bosiddende i Jægerspris sammen med Bente Skjerning.

Klaus er oprindeligt udlært snedker. Han blev derefter officer i forsvaret med en karriere på over 40 år. Har var tjenstgørende i Jægerspris-Lejren 1988-1995 og har været udstationeret som FN-udsending på mange destinationer.

Klaus har via sin karriere som officer og sit private liv et stort netværk. Her dyrker han bl.a. sin store interesse for jagt, medens vi lokalt møder ham som aktiv i både gymnastikforening og hjerteforening. Han er en skattet fortæller, når hjerteforeningens gågruppe er på tur ved slottet og i skovene omkring Jægerspris.

Arrangør: Historisk Forening i Jægerspris

Nyheder

11. februar 2020
Vær med når hele Jægerspris fester
28. januar 2020
Biblioteket afholder vinterferieaktivitet for børn
21. januar 2020
Tusind tak til afgående formand Kirsten Lykke Nielsen

Kalender

19. februar - 5. april 2020
I samarbejde med lokalarkivet
26. februar 2020 19:00 - 21:30
Hornsherred Alternativ Forening
29. februar 2020 20:00 - 23:00
Musik mellem Fjordene

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Kalender/2015/Historisk-forening