Kontakt

Oldtidsminder i nærområdet

Folkeuniversitetet inviterer til foredrag ved Museumsinspektør, mag.art. Palle Østergaard Sørensen tirsdag d. 17. januar kl. 19.30 i Kulturhuset Rejsestalden

Indenfor de seneste 10 år er der i området rundt om Frederikssund og i Hornsherred undersøgt en række store anlæg fra yngre stenalder (4000 – 1800 f.Kr.). Anlæggene består af lange rækker af nedgravede gruber eller rækker af stolper (palisader) som omkranser store arealer. I forbindelser med anlæggene kan der findes ofre i form af nedlagte lerkar eller økser.

Tilsvarende anlæg findes over store dele af Europa hvor de er tilknyttet de forskellige neolitiske kulturer. Anlæg af denne type blev i det danske område først erkendt på en lokalitet ved Sarup på det sydvestlige Fyn. Anlæg af denne type er derfor blevet kaldt for Sarupanlæg eller systemgravsanlæg. Tolkningen af disse anlæg har været mange, men på nuværende tidspunkt er de fleste forskere enige om at der må være tale om en form for samlingspladser hvor stenalderbefolkningen har mødtes på forskellige tider af året formodentlig i forbindelse med religiøse fester.

Foredraget koster 80 kroner. Køb billet.

Arr.: Folkeuniversitetet i Frederikssund

Nyheder

21. januar 2020
Tusind tak til den forrige
20. januar 2020
mens Jægerspris Bibliotek holder flyttelukket
6. januar 2020
Temaet for foråret 2020 er natur

Kalender

5. januar - 13. februar 2020
Levende heste
28. januar 2020 19:30 - 21:00
Historisk Forening Jægerspris
30. januar 2020 17:00 - 22:00
Inspiration til det gode mandeliv

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Kalender/2017/Oldtidsminder-i-naeromraadet