Kontakt

Hjertestarterkursus

Lær at redde liv i Rejsestalden tirsdag d. 21. maj kl. 12.30-16.45

OBS! Dette kursus er fuldt booket.

Hvad gør du hvis en person pludselig falder om foran dig? – eller hvis din nabo får hjertestop? Ældresagen i Jægerspris afholder kursus i genoplivning

Kurset er gratis, men tilmelding: Senest d. 23.4.2019 til Jane Niemi Petersen ptjn@pc.dk/6085 1999. Ved tilmelding bedes du oplyse, om du vil deltage i forskningsprojektet.

Gruppen af frivillige læger og lægestuderende kommer til Jægerspris og afholder kursus i genoplivning ved hjertestop.

Ca. 4000 danskere får hvert år hjertestop uden for hospitalet. I dag overlever ca. 13 % et hjertestop uden for hospitalet i Danmark – men det tal kan blive meget højere med din hjælp. Chancen for, at hjertet starter med at slå igen, falder nemlig med 10 procent, for hvert minut, hvis ikke der bliver gjort noget, og internationale undersøgelser viser, at chancerne for overlevelse øges markant, jo tidligere der ydes genoplivning. Derfor er det vigtigt, at du gør noget!

Om kurset

Kurset er et gratis 4-timers kursus i genoplivning ved hjertestop samt brug af hjertestarter og fjernelse af fremmedlegemer i luftvejene. Kurset følger Europæisk og Dansk Råd for Genoplivnings standarder, og du vil efter bestået kursus få et internationalt gældende certifikat. På kurset vil du lære:

• at konstatere hjertestop

• at give effektiv hjertemassage og indblæsninger

• at benytte en hjertestarter sikkert

• at undersøge og hjælpe en person med fremmedlegemer i luftvejene og

• at håndtere en bevidstløs person med normal vejrtrækning

Kurset gennemføres ved et deltagerantal på mindst 12 personer.

Forskningsprojekt

Gruppen af frivillige læger og lægestuderende oplyser:

I forbindelse med kurset inviteres kursisterne til at deltage i et forskningsprojekt. Med forskningsprojektet håber vi, at vi kan blive klogere på, hvordan vi laver bedre og mere effektiv undervisning i genoplivning ved hjertestop. Det er frivilligt at deltage, og der er ingen risiko ved at være med. Som tak for hjælpen og din tid honoreres du med 200 kr. for deltagelse i projektet.

Det tager 10-15 minutter pr. projektdeltager, og man skal komme enkeltvis, enten mellem kl. 11.30-12.30 eller 16.45-17.45 - dette vil vi aftale nærmere.

Projektdeltagerne skal igennem en lille scenarietest: Du får at vide, at en person (dukke) er faldet om og skal så gøre som du ville gøre i virkeligheden. Nogle skal prøve inden kurset og andre efter. Du kan intet gøre forkert, og det kommer på ingen måde til at påvirke kurset.

For at deltage i projektet

• skal du deltage i kurset i genoplivning ved hjertestop,

• må du IKKE have været på kursus i genoplivning inden for de seneste 2 år,

• må du IKKE have sundhedsfaglig baggrund – spørg hvis du er i tvivl,

• må du IKKE være livredder eller førstehjælpsinstruktør.

HLR står for hjertelungeredning, AED står for automatisk ekstern defibrillator (hjertestarter).

Program

Kl.: 11.30 – 12.30: Deltagelse i forskningsprojekt – en enkelte deltager skal komme på et nærmere aftalt tidspunkt i tidsrummet.

Kl.12.30: Introduktion til kursus.

Kl.12.45: HLR demonstration

Demonstration af slutmål.

Demonstration med forklaring.

Kl.12.55: HLR-træning

Kursusdeltagerne guider instruktøren.

HLR træning med feedback.

Kl.14.05: Pause

Kl.14.20: HLR-AED demonstration

Demonstration af slutmål.

Demonstration med forklaring.

Kl.14.35: HLR-AED træning

Kursusdeltagerne guider instruktøren.

HLR-AED træning med feedback.

Kl.15.50: Pause

Kl.16.00: Stabilt sideleje demonstration

Demonstration af slutmål.

Demonstration med forklaring.

Kl.16.10: Stabilt sideleje træning

Kursusdeltagerne guider instruktøren.

Stabilt sideleje træning med feedback.

Kl.16.25: Fremmedlegeme i luftvejen

Demonstration og træning med feedback.

Kl.16.40: Spørgsmål og svar

Kl.16.45: Slut

Kl.16.45 – 17.45: Deltagere i forskningsprojekt – en enkelte deltager skal komme på et nærmere aftalt tidspunkt i tidsrummet.

Kontaktperson vedrørende kursus og forskningsprojekt: Kristine Elisabeth Eberhard, e-mail: kristine.elisabeth.eberhard.02@regionh.dk

Arr.: Ældresagen i Jægerspris

Nyheder

28. januar 2020
Biblioteket afholder vinterferieaktivitet for børn
21. januar 2020
Tusind tak til afgående formand Kirsten Lykke Nielsen
20. januar 2020
mens Jægerspris Bibliotek holder flyttelukket

Kalender

5. januar - 13. februar 2020
Levende heste
30. januar 2020 17:00 - 22:00
Inspiration til det gode mandeliv
30. januar 2020 20:00 - 21:30
Nytilflyttet musiker giver koncert i Rejsestalden

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Kalender/2019/Hjertestarterkursus