Kulturhuset Rejsestalden
10. november 2020

Valg til Rejsestaldens bestyrelse

Få medindflydelse på dit lokale kulturhus og dermed udviklingen af kulturliv i Frederikssund Kommune

Hvis du kunne tænke dig at være aktiv i Kulturhuset Rejsestaldens bestyrelse, så send en mail inden den 29. november med lidt om dig selv og hvorfor du stiller op. Mailen med vedhæftet foto sendes til Rejsestaldens leder Anja Boe på alind@frederikssund.dk

Herefter bliver alle kandidater præsenteret på Rejsestaldens hjemmeside og alle borgere i Frederikssund Kommune får mulighed for at stemme online inden den 7. december. Du skal i mailen anføre, at dit foto må vises offentligt.

På valg er Lars Just Ladegaard Brinch, der repræsenterer Frederikssund Kommunes kulturområder (folkelige, kulturelle foreninger/grupper, samt enkeltpersoner). Valget afgøres officielt onsdag den 9. december, hvor den person der har fået flest stemmer vælges og får besked. Man er aktiv i bestyrelsen i en periode på to år gældende fra 1. januar 2021. Rejsestaldens bestyrelse mødes cirka tre gange årligt.

Det er bestyrelsens opgave at følge arbejdet i Rejsestalden og sammen med brugerne udvikle Rejsestalden i forhold til dens formål, brugernes behov, ønsker og idéer. Derudover skal bestyrelsen styrke Rejsestaldens samarbejde med kommunens foreninger, institutioner, kultur- og fritidsliv samt turist- og erhvervsområdet og være orienteret i forhold til Rejsestaldens organisation og budget. Bestyrelsen består af syv medlemmer. Tre personer fra Frederikssund Kommunes kulturområder (folkelige, kulturelle foreninger/grupper, samt enkeltpersoner). Medlemmerne sidder i en periode på to år og er skiftevis på valg hvert andet år. Et medlem udpeget af Jægerspris Turistforening. Personen sidder i en periode på to år ad gangen og er på valg i ulige år. To medlemmer udpeget af Byrådet, som følger den kommunale valgperiode. Et medlem fra erhvervsområdet udpeget af FETC.