Kontakt

Grevinde Danner fylder 200 år 21. april 2015

Grevinde Danner brugte bl.a. sin indflydelse til at stifte et børnehjem. Læs om hende her.  

 Grevinde Danner og Kong Frederik den Syvende 

Kong Frederik d. VII og grevinde Dannner i kongens arbejdsværelse på Christiansborg Slot - malet 1861 af J.V. Gertner.

Om Grevinde Danner (fra Kong Frederik den Syvendes Stiftelse paa Jægerspris´ hjemmeside)

"Jeg undertegnede Louise Christine, Lehnsgrevinde af Danner, højsalig Kong Frederik den Syvendes Enke, har, ledet af det Ønske at stifte et varigt Minde om min højtelskede Gemal, Hans Majestæt Kong Frederik den Syvende, og om den Kjærlighed og Omhu, hvormed højsalig Kongen omfattede selv den fattigste og mest hjælpeløse af sine Undersåtter, besluttet at grundlægge en Stiftelse, hvis Bestemmelse skal være under Navn af "Kong Frederik den Syvendes Stiftelse for hjælpeløse og forladte Pigebørn især af Almuen , oprettet af Louise Christine, Lehnsgrevinde af Danner" at yde fattige og ulykkelig stillede Pigebørn Ophold, Undervisning, Opdragelse og Uddannelse til dygtige Tjenestepiger samtidig med, at Jægerspris Ejendom og navnlig Slottet med dets Omgivelser altid sikres en de Minder, som dertil knytte sig, værdig vedligeholdelse." Sådan formulerede grevinde Danner indledningen til fundatsen for den fond, som i daglig tale betegnes "Stiftelsen". D. 30.oktober 1873 underskrev grevinde Danner fundatsen, som skulle træde i funktion efter hendes død.

Kort efter rejste grevinden først til Tyskland og derfra videre over Milano til Génova.

Her blev hun ramt af sygdommen rosen, som udviklede sig til koldbrand. Natten mellem den 5. og 6. marts 1874 døde grevinde Danner i sin seng på hotellet. Fundatsen blev kongeligt konfirmeret 23. maj 1874.

Stiftelsen arvede grevindens ejendomme i Hornsherred omfattende Jægerspris gods og slot. I årene herefter opførtes børnehjemsbygningerne omkring Slotsgården.

Behovet for børnehjemspladser var stort. I 1886 husede Stiftelsen 338 børn fordelt på 17 hjem. Dertil kom i en kortere periode 25 børn i pleje på københavnske børnehjem betalt fra Jægerspris.


Jægerspris Slot

Prospekt af Jægerspris Slot, malet af Hans Heinrich Eegberg,1745. Foto: Albrechtsen Foto

Nyheder

Kalender

21. august - 27. september 2019
Kunstneriske fortolkninger af temaet bro
18. september 2019 19:00 - 21:00
Hornsherred Alternativ Forening
20. september 2019 20:00 - 22:00
Funk, soul og rock tilført et strejf af blues

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Nyheder/2015/Tillykke