Kulturhuset Rejsestalden
01. februar 2021

Rejsestaldens bestyrelse 2021

Susanne Bettina Jørgensen er genvalgt som formand for Rejsestaldens bestyrelse og Sanne Hedegaard Pedersen er genvalgt som næstformand. 

Tillykke med genvalget!

Se hvem der ellers arbejder i Rejsestaldens bestyrelse