Kontakt

Kulturhuset Rejsestalden i tal - 2011

25.200 brugere heraf 3.200 i sommersæsonen
1.300 søndagsgæster i snit 27 gæster pr. søndag126 nøgleudlån

REKORD 261 arrangementer - Hvoraf Rejsestalden er arrangør af de 30! (På trods af opbygning af ny mur – lukket for arr. i en måned!!)

15 kunstudstillinger over året med
36 involverede kunstnere
14.033 besøg på hjemmesiden
38.343 sidevisninger
815 personer modtager vores nyhedsbrev om året

Ilse 8 år i Rejsestalden

Linde 5 år i Rejsestalden

Wium 3 år i Rejsestalden

Rejsestalden fyldte 16 år august 2011

41 Staldfolk – lukket for tilgang

I forhold til sidste år:5.200 flere besøgende hvoraf 1.300 færre turister
14 arrangementer flere end sidste år
Rejsestalden har arrangeret 7 arr. mere end sidste år
4.410 ekstra klik på hjemmesiden
11.743 ekstra sidevisninger
140 nye nyhedsbrugere
9 udstillinger mindre

Konklusion:Stor tilfredshed med besøgstallet som snart runder det maximale i forhold til Rejsestaldens kapacitetVi fortsætter med at holde søndagsåben med Staldfolk bemanding. Der udarbejdes ideer til at få et større gæsteflow om søndagen i form af aktivitetstilbud. Ellers tilfredshed med besøgstallet

Den høje udlånsprocent indikerer at det er borgernes hus og det er Rejsestaldens ånd. En god blanding af lukkede og åbne arrangementer. Vi fortsætter med at markedsføre muligheden om lån af gratis lokaler. Vi gør overvejelser vedr. driften af juletræstændingen – en mulighed foreligger at endags-forpagte cafeen til lokal restauratør

Vi tager et prøveår med udstillinger kun i Stalden dvs. Vognporten er lukket for udstillinger og bruges fremadrettet kun til arrangementer. Nye ophængningsmuligheder i Stalden gør det muligt at kombinere maleriet og kunsthåndværk. Lisbeth fra J.F. Wilumsen har ydet bistand med ideer.

Fokus på Rejsestalden som værende et kulturhus og ikke et galleri. Udstillingerne har dog stor interesse for vores besøgende og vi oplever en god effekt ved at huset er visuelt samt det gode samarbejde med vores efterhånden store kunstnernetværk
Vores nye hjemmeside fungerer perfekt og vi prioriterer at bruge mange arbejdstimer på vedligehold og opdateringer. Det giver afkast i vores mange webbesøg.

Utilfredshed med en stigning på kun 140 nyhedsbrugere 2011. Vi sætter en kampagne ind i starten af 2012 som gerne skulle give os mange flere brugere. Målet er 1500 år 2012. Evt. ny strategi vedr. nyhedsbrevet

Vi fik ikke afsat tid til at fejre Rejsestaldens fødselsdag men det gør vi 2012!

Staldfolket kører godt med de nye tovholdere. Evaluering på årets Staldfolke-stormøde 2012.
Vi har pt stoppet tilgang for nye Staldfolk da vi skal have arbejdsopgaver til alle.

Nyheder

Kalender

19. februar - 5. april 2020
I samarbejde med lokalarkivet
17. marts - 17. maj 2020
Alting vokser og gror som følge af en forbundethed
8. april 2020 19:00 - 21:30
Hornsherred Alternativ Forening

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Om-Rejsestalden/Besoegsstatistikker/Statistik-2011